1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
  Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę pokoju. Opłata wynosi 2 zł za dobę pobytu.
 3. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.
 4. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 6. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia jak ich utratę. Nie wolno wynosić poza teren obiektu należących do niego przedmiotów wyposażenia.
 7. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 8. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 9. Goście zobowiązani są przechowywać klucze z obiektu z należytą starannością. W przypadku ich utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 100 zł.
 10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 11. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 12. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 13. Korzystanie z usług Toffee House stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!